Materiał Partnera

Jak szybko i skutecznie zniwelować teren po budowie?

Jak szybko i skutecznie zniwelować teren po budowie?

Działki budowlane, a także tereny, na których powstały już określone budynki zwykle wymagają przeprowadzenia określonych robót ziemnych, ukierunkowanych na wyrównanie powierzchni danego obszaru. W tym celu najczęściej przeprowadza się tzw. niwelację terenu, Fachowa realizacja tego przedsięwzięcia sprawia, że dany obszar świetnie nadaje się, np. pod zabudowę albo do założenia na nim ogrodu. Sprawdź, czym jest niwelacja terenu i jak ją wykonać.

 

Niwelacja terenu – co to takiego?

 

Pojęcie niwelacji terenu można rozumieć dwojako. Termin ten w rozumieniu geodezyjnym oznacza proces wyznaczania różnicy między dwoma albo większą ilością punktów dokonywany przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W ramach tego przedsięwzięcia mieści się ustalanie wysokości gruntów, wyznaczanie na danym terenie poziomych i pochyłych powierzchni jeszcze przed dokonaniem prac budowlanych, a także określanie odpowiedniej wysokości położenia domu względem drogi.

Z kolei niwelacja terenu rozumiana jako praca ukierunkowana na profilowanie powierzchni oznacza ogół czynności podejmowanych przez specjalistów z takich firm, jak PHU MABUD w celu przeobrażenia danego obszaru w taki sposób, aby nie występowały na nim różnego rodzaju spadki oraz nierówności. W wyniku rzetelnie dokonanych pomiarów geodezyjnych można ustalić zakres prac, które należy zrealizować na danym terenie. Może to być zarówno usuwanie nadmiaru ziemi, jak i zasypywanie nią rozmaitych dołów i wgłębień znajdujących się na terenie działki. Co istotne, prace niwelacyjne można wykonać tylko na tych terenach, co do których zostało wcześniej wydane pozwolenie na budowę.

 

Niwelacja terenu w praktyce

 

Zadanie niwelowania terenu zazwyczaj powierza się profesjonalistom zatrudnianym przez firmy budowlane. Dysponują oni bowiem niezbędnym sprzętem, tzw. niwelatorem, za pomocą którego można wyznaczyć ogólne ukształtowanie danej powierzchni. Na wykonanym szkicu obowiązkowo zaznacza się różne górki, hałdy ziemi, wgłębienia, a także naturalne spadki działki. Przy profilowaniu terenu istotne jest wyznaczenie tzw. pasa ziemi za pomocą sznurka umieszczonego między prętami. Dzięki niemu można stosunkowo łatwo wyznaczyć teren. Zazwyczaj uznaje się, że niwelacja terenu przebiegła w należyty sposób wówczas, gdy sznurek będzie usytuowany równolegle w stosunku do powierzchni ziemi. Warto pamiętać o tym, że spadki na danym obszarze powinny być zawsze skierowane od domu do granicy działki. Przy wyrównywaniu terenu pod trawnik można np. wykonać górkę z przeznaczeniem na skalniak.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję